Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube Korczak
Czytaj dalej
   BIP
Programy nauczania

Zestaw programów nauczania

 dopuszczonych do realizacji w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu          

w roku szkolnym 2015/2016

decyzją Dyrektora z dnia 31.08.2015 r.

l.p.

Nr dopuszczenia szkolnego

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia MEN

edukacja wczesnoszkolna

1.

SP45-I-III/74/14

Realizowany w klasie I, II

„Doświadczanie świata”. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Marzena Kędra

MEN

2.

SP45-I-III/66/13

Realizowany  w klasie  III

Program nauczania dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę”.

B. Bieleń

T. Janicka-Panek

H. Małkowska-Zegadło

Wyd. Nowa Era

3.

SP45-I-III/52/09

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej .

I etap edukacji – klasy I-III

Mariola Bogucka

Wyd. Pearson

4.

SP 45-I-III/68/13

„W RODZINIE DZIECI BOŻYCH”

Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej

ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

Wyd. Jedność

AZ-1-01/12

j ę z y k       p o l s k i

5.

SP45-IV-VI/58/12

„Słowa na start”.  Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej

M. Derkiewicz

Wyd. Nowa Era

h i s t o r i a  i  społeczeństwo

6.

SP45-IV-VI/59/12

„Wczoraj i dziś”. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

T. Maćkowski

Wyd. Nowa Era

plastyka

7.

SP45-IV-VI/60/12 (realizowany w klasach V i VI)

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI

ST. K. Storczyk J. Chołaścińska

B. Neubert

Wyd. WSiP

8.

SP45-IV – VI/78/15 (realizowany w klasach IV)

Program nauczania plastyki w klasach IV. „Do dzieła”

J. Lukas

K. Onak

Wyd. Nowa Era

muzyka

9.

SP45-IV-VI/61/12 (realizowany w klasach V

i VI)

„Ale muzyka”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach IV-VI

K. Szurek

K. Sikora

Wyd. PWN

10.

SP45-IV – VI/77/15 (realizowany w klasach IV)

Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek

G. Kilbach

Wyd. Nowa Era

matematyka

11.

SP45 –IV-VI/

67/13

„Matematyka z kluczem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

Wyd. Nowa Era

przyroda

12.

SP45-IV-VI/63/12

Program nauczania dla szkoły podstawowej – przyroda w klasach IV-VI

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

język   angielski

13.

SP45-IV- VI/76/15

Program nauczania języka angielskiego. Kurs  dla klas 4–6 szkoły podstawowej II etap edukacji

M. Ellis

A. Rak

Wyd. Oxford University Press

14.

SP45-IV-VI/64/12

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4–6 szkoły podstawowej II etap edukacji

M. Bogucka

D. Łoś

Wyd. Pearson

język   francuski

15.

SP45-IV-VI/71/13

Program nauczania języka francuskiego do II etapu edukacyjnego

K. Karolczak-Barczyńska

Wyd. Hachette

zajęcia techniczne

16.

SP45-IV-VI/65/12

Jak to działa?- program nauczania zajęć technicznych w klasie IV-VI szkoły podstawowej

L. Łabecki

Wyd. Nowa Era

wychowanie fizyczne

17.

SP45-IV-VI/72/13

Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie. Sport. Rekreacja” Szkoła Podstawowa – klasy IV–VI.

U. Kierczak

Oficyna Wyd. Impuls

zajęcia komputerowe

18.

SP45-IV-VI/70/13

Program nauczania. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV – VI

G. Koba

Wyd. Migra

religia

19.

SP45-IV-VI/69/13

Odkrywamy tajemnice bożego świata – program nauczania religii w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Pod red. Ks. dr

Krzysztofa Mielnickiego

Wyd. Jedność

wychowanie do życia w rodzinie

20.

SP45-V-VI/73/13

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas V-VI

M. Sitewska

B. Strzemieczna

Wyd. Rubikon

koła zainteresowań

21.

SP45-IV-VI/43/06

„Program autorski pracy z uczniem zdolnym z matematyki”

W. Maj

(realizowany podczas kółka matematycznego dla uczniów klas VI)

22.

SP45-I-III/49/08

Program autorski kółka plastyczno – technicznego dla uczniów klas I-III nauczania zintegrowanego „Kolorowy Świat”

A. Bargieł

   Mam 6 lat
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Tauron
Czytaj dalej